Oljeskatten øker igjen

19.09.2010
Nedgangen i skatteinntektene fra oljevirksomheten har stanset opp. I august var det første gang i år at oljeskatten var høyere enn i samme periode i fjor.

Det blei innbetalt 471 milliardar kroner i skatt i perioden januar-august i år. Skatteinnbetalingane hittil i år er framleis mindre enn dei var på same tid i fjor, men i kvar av dei siste månadene har innbetalingane i år vore større enn for dei same månadene i 2009.


I august var det eit hovudforfall på oljeskattar. Innbetalinga i denne terminen var større enn i den tilsvarande terminen i fjor. Det er fyrste gong i år at ein betalingstermin for oljeskatt ga større innbetalingar enn same terminen i fjor. Oljeskattane hittil i år er framleis mindre enn i fjor, men reduksjonen er no nede i litt over 20 prosent. Tidlegare i år var nedgangen om lag 40 prosent.

Les mer her:
http://www.ssb.no/skatteregn/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland