Oppdragstørke i anleggsbransjen

12.12.2019
Anleggsentreprenører i sørfylket må permittere, og klager over ordretørke. Også her nord er folk ute i permisjon.
Anleggsentreprenøren Risa AS sendte tidligere denne måneden permitteringsvarsel til 200 av sine 530 ansatte.

– Markedet er fortsatt vanskelig, og det er årsaken til at 200 ansatte nå har fått permitteringsvarsel, sier Torill Sigurdsen, personalsjef hos Risa AS på Nærbø til Jærbladet..

Sigurdsen sier at årsaken er for mange korte, sporadiske oppdrag. Det gjør det krevende å ha så mange ansatt.

At Statens vegvesen har avlyst flere planlagte prosjekter er også en medvirkende faktor.

Tommy Stangeland i Stangeland Maskin AS bekrefter også at det er få oppdrag i markedet, og han erkjenner at det er høyst usikkert om de klarer å unngå permitteringer på nyåret.

– Når konkurranser blir stoppet og det har ikke kommet noe nytt, så blir det roligere og en overkapasitet i markedet. For vår del var det heller ikke spesielt heldig at Rogfast ble avlyst, sier Stangeland

– Vi avventer litt og ser. Vi registrerer at det permitteres rundt oss, men foreløpig klarer vi oss uten permitteringer, i hvert fall frem til over jul, sier Stangeland til Byggeindustrien.

Adm.dir. Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol på Karmøy har vært nødt til å permitter rundt 25 av sine 600 ansatte, men regner med bedring ut på vårparten.    • Vi jobber i et større geografisk område, og har håp om kontrakter på Østlandet som vil gi godt med arbeid, sier Thorsen.


    Vi anser det som en del av vår jobb og til enhver tid tilpasse kapasiteten til markedet

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund