Ordretilgangen i industrien øker

16.08.2010
Ordretilgangen i industrien var 33 prosent høyere i 2. kvartal 2010 enn på samme tid i fjor. Samtidig har fallet i ordrereservene bremset opp, melder SSB.

De fleste næringene meldte om økt ordretilgang fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. Spesielt positiv var utviklingen for næringene metallindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og installasjon.
Innenfor næringen for metallvareindustri ble det imidlertid meldt om redusert ordretilgang og ordrereserve i samme periode.

Les mer her:

http://www.ssb.no/osi/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland