Penger til klyngesatsing

13.11.2018
Prosjektleder Arvid Nesse vil ha flere med på klyngesatsingen på vind.
Næringsminister kunngjorde nylig at Norwegian Offshore Wind Cluster er tatt opp i Innovasjon Norges Arena program.

Nesse er svært fornøyd med at initiativet han leder har sluppet gjennom nåløyet.

- Vi er veldig glade nå. Klyngen har en ambisjon om å bli en global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Offshore vind går mot større dyp og flytende løsninger. Her har norske leverandører en overførbar kompetanse som kan benyttes til å bygge opp sterke norske leverandørkjeder, sier Nesse.

Han bekrefter at tildelingen av Arena-midler får betydning for utviklingen av en lokal leverandørkjede inn mot offshore vind på Haugalandet og i Sunnhordland.

- Vi har allerede 51 medlemmer spredt på Vestlandet, men flere av disse er lokale, sier Nesse. Han har kontor på Indre kai i Haugesund, skriver Maritimt Forum.

Innovasjon Norge sitt Arena-program tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av klynger. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

- Foruten å bygge leverandørkjeder, skal vi ha fokus på innovasjon, satsing i internasjonale markeder, elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner og utvikling av feltet Utsira Nord, forteller Arvid Nesse.

Utsira Nord og den sørlige Nordsjøen er områder som vurderes for utbygging av offshore vind.

- Klyngen vil være en aktiv pådriver for dette, forsikrer Nesse.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland