Pengestøtte til karrieresentre

17.11.2008
Regionale karrieresentre får tilsammen 17 millioner kroner. Karrieresentre er blant annet etablert i Stavanger, Haugesund og på Bryne.

I budsjettbehandlingen i Stortinget har de rød-grønne partiene blitt enige om å styrke bevilgningen til de regionale karrieresentrene som er opprettet eller er i ferd med å bli opprettet over hele landet, med til sammen 17 millioner kroner, skriver Rogalands Avis.Oppgavene til karrieresentrene å tilby karriereveiledning og fungere som ressurssentre for rådgivere i grunnopplæringen og i NAV.

– Karrieresentrene gjør en viktig jobb, ikke minst i forhold til frafall i videregående skole, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Torfinn Opheim (bildet) i Kirke- og utdanningskomiteen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland