Pent utbytte fra Haugaland Kraft

24.03.2010
Kommunene på Haugalandet får over 90 millioner kroner i utbytte fra Haugaland Kraft.
Kommunene på Haugalandet får over 90 millioner kroner i utbytte fra Haugaland Kraft.

Haugaland Kraft er eid av kommunene i regionen og eierfordelingen er som følger:

Karmøy kommune 44,84 %

Haugesund kommune 31,97 %

Tysvær kommune 9,80 %

Vindafjord kommune 6,85 %

Sveio kommune 5,05 %

Bokn kommune 1,08 %

Utsira kommune 0,41 %Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/foreslar-90-6-mill-i-utbytte-1.5018729
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland