QPC

01.07.2011
QPC AS, sammen med morselskapet ResQ AS, har i juni hatt en prosess med å
samorganisere faglige og administrative ressurser. Det betyr at fra og med 1. juli
overtar ResQ alle kontrakter, avtaler og forpliktelser som QPC har inngått med
kunder. Dette innebærer ingen endring for kunder og prosjekter, da oppdrag vil
fortsette med de samme saksbehandlere og ressurspersoner.
QPC har siden 2006 vært heleid datterselskap av ResQ, og fra høsten 2009 har vi vært
samlokalisert med ResQs beredskapsavdeling i Øvregata 124 i Haugesund sentrum.
Faglige bånd er blitt knyttet, og det er en naturlig utvikling nå å samordne også
administrative ressurser og salgs- og markedsføringsarbeid.
QPC har fått overført sin sentrale godkjenning innen prosjektering av brannkonsept,
og kontroll av prosjektering, i tiltaksklasse 3 til ResQ, og ligger vedlagt dette
informasjonsskriv.
QPCs ansatte vil fortsette med sine fagområder, men vil få ny kontaktinformasjon i
ResQ. Kontoradresse er den samme som før, og postadressen/postboksen vår vil
foreløpig også være den samme.
Sentralbordnummer: 417 55 000
Fax: 52 71 62 20
Sentralbord / e-post: post@resq.no
Fakturaadresse: C/O Adminn AS
Karmsundsgt. 51
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland