Regional reiselivs-satsing

02.12.2009
I morgen skal Karmøy formannskap si ja eller nei til å være med videre i den regionale reiselivssatsingen. Et nei vil være et alvorlig anslag mot en næring i vekst og det interkommunale samarbeidet i regionen.
I morgen skal Karmøy formannskap si ja eller nei til å være med videre i den regionale reiselivssatsingen. Et nei vil være et alvorlig anslag mot en næring i vekst og det interkommunale samarbeidet i regionen.

Det handler om Destinasjon Haugesund og Haugalandets framtid. For tre –fire år siden tok min daværende arbeidsgiver Haugesund Avis og andre gode krefter i regionen et initiativ for å blåse nytt liv i reiselivssatsingen i regionen. Resultatet var en omstrukturering av destinasjonsselskapet fra en medlemsforening til et aksjeselskap med kommuner og private interessenter som aksjonærer.
I dag framstår Destinasjonsselskapet som en vital aktør i det regionale bildet med en ung, dynamisk leder og med ambisjoner om virkelig å sette reiselivsnæringen på kartet.
Nå vil rådmannen trekke Karmøy ut av selskapet. Kommuneøkonomien er anstrengt og kommunen kan spare 750.000 kroner ved å la selskapet seile sin egen sjø.
Jeg forstår at rådmannen har behov for å kutte kostnader. Men å kutte her er en uklok beslutning av flere grunner:

• Det vil redusere destinasjonsselskapets handlekraft. Selskapet er i fin flyt, og ble for en tid tilbake tildelt Norwegian Travel Workshop 2011, en storveis anledning til å profilere regionen. En rekke nye reiselivsprodukter er lansert, og ambisjonene om å skape nye, spennende arbeidsplasser innen næringen er store.

• Reiselivsnæringen vil også framover være avhengig av offentlig medvirkning. Næringen er paradoksalt nok blant landets minst lønnsomme, samtidig som den har et kostnadsnivå som ”skremmer bort” utenlandske turister. Men den har et uomtvistelig potensiale (FjordNorge er nok en gang kåret til verdens beste turistmål) og betyr mye for sysselsettingen i distrikts-Norge. At Karmøy som regionens største kommune, vil trekke seg ut av destinasjonsselskapet, er et urovekkende signal om offentlig retrett. Destinasjonsselskapene rundt om i landet er alle basert på en betydelig grad av offentlig finansiering

• Reiselivssatsingen i regionen må konsentreres, ikke pulveriseres. Den må sentreres om aktører som har kompetanse og ressurser til å markedsføre regionen og dens produkter så vel nasjonalt som internasjonalt. Å gjøre dette til en kommunal oppgave er ensbetydende med å senke ambisjonsnivået.


• Reiselivssatsingen har ikke råd til gratispassasjerer. Destinasjon Haugesund & Haugalandet kan ikke slutte å markedsføre Karmøy om kommunen trekker seg ut, selv om det nettopp er Karmøy som har de mest markante turistattraksjonene. Er det noen som virkelig nyter godt av destinasjonsselskapet satsing, er det Karmøy (Skudeneshavn, Nordvegen Historiesenter, Haugesund Lufthavn Karmøy)

La meg også beskrive min lille frykt for at et nei fra Karmøy kan bidra til å underminere det interkommunale samarbeidet. Da Vindafjord kommune tidligere i høst vedtok å trekke seg fra spleiselaget rundt den interkommunale ishallen i Haugesund, kalte ordfører Petter Steen jr. det ”et dårlig signal”. Det er en helt riktig karakteristikk.
Det samme vil det være om Karmøy nå trekker seg fra det regionale reiselivssamarbeidet. Det er et klart signal om at slike samarbeidsprosjekter ikke veier tungt nok. Og det gjør det lettere for andre kommuner å velge samme utveg ved neste korsveg.


Jeg har i møter med Haugalandrådet og i andre fora prøvd å være krystallklar på at den eneste måten å holde kommunesammenslåingsspøkelset på avstand, er ved å vise til suksesshistorier om interkommunalt samarbeid. Klarer ikke kommunene å samarbeide på tvers av kommunegrensene i den utfordrende perioden regionen nå går inn, vil kravet om kommunesammenslåing vokse i styrke.
Fra næringslivets synspunkt er det helt greit. Vi hilser en storkommune på Haugalandet velkommen. Hvis kommunestyrene i regionen ønsker å påskynde en slik utvikling, er det aldeles utmerket. Men for egen del skulle jeg gjerne sett hvor langt vi kunne komme gjennom frivillig samarbeid over kommunegrensene. Gjennom et oppegående destinasjonsselskap, for eksempel…
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland