Renta holdes uendret

23.06.2010
Sentralbanksjef Svein Gjedrem lar renten stå fast på 2,0 prosent, akkurat som ventet. Og slik blir den værende i alle fall ut 2010.

- Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter, og inflasjonen har utviklet seg om lag som ventet. Men uroen i de internasjonale finansmarkedene skaper usikkerhet om utviklingen. Det tilsier at renten holdes uendret en tid og at den videre økningen kommer senere, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstadtil TDN Finans.

Men finansminister Sigbjørn Johnsen advarer mot å legge dagens rente til grunn for finansiering av boligkjøp.
Les hva finansministeren sier her:
http://www.dn.no/privatokonomi/article1923490.ece


5. mai satte Norges Bank opp styringsrenten for første gang siden desember. Renten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng til 2,0 prosent.

I dag var det knyttet større spenning til Pengepolitisk Rapport som ble lagt frem i forbindelse med dagens beslutning, og hva sentralbankens styre der sier om rentebanen. I rapporten kommer det frem at på grunn av usikkerheten internasjonalt vil renten holdes lav lenge.

- Utsiktene for Europa er usikre. Flere land er tvunget til å stramme betydelig inn i finanspolitikken. Det vil dempe aktiviteten og kan få virkninger for andre land både i og utenfor Europa. Anslagene i Pengepolitisk rapport 2/10, som legges fram i dag, bygger på at uroen i finansmarkedene etter hvert går over. De lave styringsrentene ute ventes likevel å vare ved nokså lenge, sier Qvigstad.

Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1,5–2,5 prosent fram til neste rapport legges fram 27. oktober med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Sakte ut neste år, så settes farten opp
Ifølge prognosene i Pengepolitisk rapport venter sentralbanken at renten blir værende på 2,0 prosent ut inneværende år.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland