Rogfast under lupen

01.10.2008
Hva vil Rogfast og Hordafast få å si for bo- og arbeidsmarked og for regionutvikling i Rogaland og Hordaland?

Det skal konsulentselskapet Econ Pøyry i samarbeid med NHO og næringsutviklingsorganisasjoner i de to nabofylkene nå se nærmere på. En studie med en kostnadsramme på nær 2 millioner kroner er så godt som fullfinansiert, og like etter årsskiftet skal den første rapporten være klar.
- Vi vil ta en full regionanalyse av Vestlandet med fokus på aksen Kristiansand, Stavanger, Haugesund og Bergen, sier seniorrådgiver Frian Årsnes, (utflyttet sveibu) til HN på nett.
-Målet er å kartlegge gods- og persontrafikkendringer og endringer for bosetting og arbeidsmarked i regionene. Målsettingen er å få Rogfast og Hordafast inn i Nasjonal Transportplan, sier Årsnes.

Econ presenterte planene for Haugaland Vekst og Haugesundregionens Næringsforening sist uke. Der ble det antydet at bygging av tunnel under Boknafjorden og senere ferjefri forbindelse mellom Stord og Bergen vil få betydelige ringvirkninger for transportstruktur, næringsutvikling og arbeidsmarked langs denne aksen. Prosjektet skal beskrive virkningene regionalt og nasjonalt og i tillegg kalkulere inn den samfunnsmessige gevinsten av prosjektene og "tapet" ved å utsette dem.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland