Rogalands Avis peker på lederplass at "området mellom Stavanger og Bergen med de viktige «mellomstasjonene» Haugesund og Sunnhordland i ferd med å bli en enda større muskel enn før."

I en lederartikkel i Rogalands Avis roses fellesutspillet fra næringsforeningene på Sør-Vestlandet om veisatsing. - Et utspill enhver regjering må forholde seg til, mener avisen.

Skrevet .

«Fellesutspillet fra næringsforeningene i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger om fortgang på Hordfast og to øst-vest-forbindelser blir vanskelig å sno seg unna for denne og de neste regjeringene. Representantene for gullkysten har en så stor nærings- og velgermakt i ryggen at regjeringen må forholde seg til fellesutspillet», heter det bl.a. i lederen.

«Næringsforeningene bygger på kyststamveisatsingen E39 og Rogfast når det pekes på Hordfast mellom Bergen og Stord. Forbindelsen mellom Bergenshalvøyen og Sunnhordland er en av flaskehalsene mellom Vestlandets storbyer, og det passer som hånd i hanske med den regionale tenkningen at også Stavanger-området og Haugesund dytter på for en løsning. Næringsforeningenes nye utspill er å se E39-satsingen i sammenheng med østvestforbindelsen, der det nå utarbeides en konseptvalgutredning. Å ha et overordnet, regionalt syn er et stort pluss i en tid der det å legge ut politiske snubletråder ser ut til å være viktigere enn det meste. Veier består av asfalt og kompromisser, og E134 over Haukeli som en hovedveiforbindelse mellom øst og vest er et tungt signal. Aksen Stavanger-Kristiansand-Oslo er selvsagt ikke nevnt i fellesutspillet fra de fire næringsforeningene, men det er åpenbart at det sees mer mot nord enn sør – til tross for vidløftige planer om bedre veiforbindelser fra Ålgård til Kristiansand.

Geopolitisk kan det oppstå spenninger langs den framtidige kyststamveien. Ideologisk, næringspolitisk og nå også samferdselspolitisk, er området mellom Stavanger og Bergen med de viktige «mellomstasjonene» Haugesund og Sunnhordland i ferd med å bli en enda større muskel enn før. Det er åpenbart at mesteparten av veksten i Norge også framover vil skje rundt Oslo og mellom Stavanger og Bergen. Da er det klokt å ha planene klare slik at regjeringen kan la øst og vest  møtes», heter det i lederartikkelen i Rogalands Avis.

 

Her er hele lederen:

http://www.rogalandsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=95165

 

Her er artikkelen om fellesuttalelsen fra næringsforeningene:

https://nforeningen.no/samling-om-e134/