Rullett eller russisk eventyr?

25.09.2008
Ølen Betong har investert 50 millioner i det russiske polarområde. Blir det russisk rullett eller starten på et industrieventyr?

-Dristig, er omkvedet blant norske forretningsfolk denne solrike septemberdagen i Murmansk. De minner om Telenors krevende aksjonærstrid i VimpelCom, som toppet seg da Telenor nylig ble dømt i en sibirsk domstol til å betale 2,8 milliarder dollar i erstatning til det russiske telecomselskapet.

I Murmansk: Egil Severeide

%bilde%

Og om andre utenlandske selskaper som har høstet bitre erfaringer med å etablere seg innenfor den russiske grensen. En ting er hva de sier, en annen ting er hva de gjør. Russerne er ikke akkurat de mest forutsigbare å gjøre business med.
Men, legger de til; Er det noen som kan få det til, må det være Atle Berge fra Ølensvåg. Han har de egenskapene som skal til for å lykkes. Seig, sta og modig..

Velkommen

Skal vi dømme ut fra stemningen i og utenfor de nye produksjonshallene i åsryggen utenfor Murmansk sentrum denne ettermiddagen, er Ølen Betong et velkomment innslag i det regionale næringslivet her i det øde nordområdet. Her kryr det av notabiliteter i dress og slips; ordføreren i Kola, nestlederen i folkedumaen i Murmansk, viseordføreren i Murmansk fylke, lederen av planutvalget i Murmansk, for å nevne noen.
Fra Moskva er den norske generalkonsulen kommet, og for administrerende direktør Arne Haldorsen i Ølen Betong blir det en aldri så liten nervepåkjenning å påse at de har det bra og at etiketten følges. For her teller rang mer enn nordmenn kan forestille seg. Rekkefølgen på talerne må være pinlig nøyaktig, ellers kan vertskapet risikere at en russisk embedsmann blir fornærmet og tar sin hatt og går. Og ham kan de møte igjen når neste søknad skal behandles..

Knirkefritt

Men i den pyntede industrihallen i Murmansk glir arrangementet knirkefritt, til majoritetseier Atle Berges store tilfredshet. Den ene etter den andre av de russiske notabilitetene roser Ølen Betong for nyanlegget og kaller det en milepæl i det norskrussiske næringssamarbeidet i nord. De har hørt lovord om både kvalitet og effektivitet og ser fram til selskapets bidrag til å reise nye, moderne boligblokker i Murmansk-regionen, og til å utvikle ny infrastruktur for den kommende utbyggingen av Shtockman-feltet i det barske havområdet noen mil lenger nord.
For mulighetene er enorme; det vet både ledelsen i Ølen Betong og russiske byråkrater og politikere. De vet at regionen vil ha behov for nye boliger, for nye veier, tuneller, bruer og onshore- og offshorekonstruksjoner når Shtockman-utbyggingen kommer i gang om noen år. En utbygging som vil skape ny optimisme i et samfunn som har opplevd en urovekkende fraflytting siden Sovjetunionens oppløsning tidlig på 90-tallet.
I et normalt marked vet både Atle Berge og Arne Haldorsen at de stiller sterkt hva kvalitet, leveransedyktighet og pris angår. Det moderne anlegget utenfor bykjernen i Murmansk kan produsere 50.000 tonn med prima betong i året. Det er omtrent halvparten av kapasiteten i området i dag. Kontrolleder Otto Aalmo har brukt mange timer etter at han reiste ned fra Ølensvåg for å kvalitetssikre produksjonen, for å påse at betongen har den konsistens som er nødvendig for å tåle et barskt polarklima.

God pris

Markedsprisen er god, blir vi fortalt. Det betales mer for betong i Murmansk enn i Norge.
Usikkerheten knytter seg til hvor fri konkurransen vil bli. I dag er det lokale betongprodusenter som rår markedet. Hvordan vil de like at en norsk aktør inntar markedsplassen med en kapasitet som tilsvarer halvparten av hele årsvolumet i regionen. Har de ”venner” i systemet som kan holde et vaktsomt øye med utviklingen?
Grûnderen Atle Berge har selv funnet det nødvendig å ha et dedikert fokus på oppbyggingen av betongfabrikken i den nordrussiske havnebyen. Han har vært der nesten kontinuerlig siden etableringen ble planlagt for et par år siden og jobbet natt og dag med et byråkratisk system som er vesenforskjellig fra det norske.
Bare tiden vil vise om en av nøkkelbedriftene i industribygda Ølensvåg får valuta for de knappe femti millionene den har pløyd inn i det mobile blandeverket i Murmansk. Uansett- Ølen Betong har rygg til å bære et eventuelt tap. Selskapet har de siste syv årene hatt solide overskudd og bygd opp en kapitalbase som tåler en støyt. Og- som administrerende direktør Arne Haldorsen sier:
- Vi vet hva vi gjør. Vi vet at det kommer til å bli en hektisk aktivitet i denne regionen de neste ti årene. Den har vi tenkt å være med på…

Fakta om Murmansk

Murmansk ligger pent og strategisk plassert i en fjordarm om lag 25 mil fra Kirkenes. Byen har i dag vel 300.000 innbyggere og består av tre mer eller mindre separate bydeler.
Byens betydning er knyttet til den isfrie havnen, som er viktig for Russlands frie adgang til Atlanrterhavet, både sivilt og militært. Den russiske marinen opprettholder en større flåte med atomubåter i nabobyen Severomorsk.
Havneområdet er pepret med kraner i alle størrelser, og understreker byens strategiske posisjon.
Murmansk er ingen vakker by, men heller ikke ubehagelig stygg. Den domineres av boligblokker i omtrent samme størrelse (åtte-ti etasjer), og de eldste av dem er nedslitte og sktine. Byen spiser seg oppover langs åsryggene sørøst for fjordarmen, og på toppen bygges det flotte eneboliger i tre myntet på byens rike.
Murmansk ble omtrent utradert under krigen. Etter krigen startet gjenoppbyggingen av byen, og industrien ble utviklet videre. I slutten av 1940-årene ble det etablert jernverk og aluminiumsverk i området. Nye fabrikktrålere ble tatt i bruk innen fiskeindustrien. Vannkraftverk og siden atomkraftverk ble etablert på 50- og 60-tallet, og boligbyggingen tok seg kraftig opp.
På slutten av 70-tallet ble tidene dystrere, fisket ble regulert på grunn av overfiske og laksen forsvant fra elvene. Det ble mangel på råvarer og belastningen på miljøet ble stor. Fra 1985 utviklet det seg en ny industri basert på olje og gass og Murmanskregionen ble igjen en av de viktigste industrielle sentra i Russland.
I tillegg er Kolahalvøya et viktig område for forsvaret av den russiske føderasjonen. Under den kalde krigen var Murmansk sentrum for Sovjetunionens ubåt-aktivitet, og etter at unionen ble oppløst er byen fremdeles hovedkvarter for den russiske nordflåten i tillegg til flåten med atomdrevne isbrytere. Krisen etter Sovjetunionens oppløsning har likevel rammet Murmansk hardt og byen har siden 1989 mistet ca. en tredjedel av sin befolkning.

http://www.olenbetong.no
http://www.olen.kommune.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland