Rydd rundt deg!

29.08.2018
Rydd unna busker og tørrvekster rundt bebyggelse for å unngå branner, sier rådgiver.
Den verste skogbrannsommeren i mannsminne setter nå fokus på forebyggende arbeid i landbruket. Å rydde i tørre busker, kratt og vekster rundt gårdsbebyggelse blir et av de viktigste grepene i et stadig varmere klima.

Den uvanlig tørre sommersesongen i Sør-Norge har ført til flere evakueringer og redningsaksjoner etter skogbranner. Verst har det vært i Agder-fylkene, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark og Rogaland, der godt over 300 skogbranner er registrert bare de to siste månedene. Hovedårsaken til brannene er menneskelig aktivitet, men også lynnedslag er årsaken til flere av skogbrannene, ifølge Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Som en konsekvens har det stedvis blitt forbudt med åpen ild i naturen, men også gnistfremkallende landbruks- og skogsmaskineri har i perioder vært forbudt å bruke.

En rekordtørr værtype har selvsagt hovedansvaret for at brann sprer seg fort i sommer, men mange kan bli langt flinkere til å forebygge brannfare på egen tomt, mener maskin- og landbruksansvarlig i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

– En kombinasjon av flere passive gårdsbruk, færre beitedyr og et lavt fokus på brannsikkerhet gir til sammen større risiko for spredning av brann når klimaet først blir tørt. Fordi bønder og tometeeiere ikke sørger for å rydde i tørre vekster rundt bebyggelse, er brannfaren vesentlig større når ulykken først er ute, sier Jan Sigurd Bakken, som håper flere har fått en vekker etter årets sesong.

– Mitt inntrykk er at det er mer av estetiske årsaker – og ikke så mye for brannsikkerheten – at folk anskaffer og benytter beitepussere og annet ryddeutstyr. Å rydde vekk busker og andre vekster er viktig av flere grunner, men brannfare er kanskje den viktigste. De kraftige skogbrannene vi opplevde både i Norge og Sverige i sommer truer sikkerheten til folk og dyr, og vi risikerer at mange verneverdige bygninger brenner ned. Det stadig varmere og tørrere klimaet gjør rydding av kulturlandskap rundt gårdsbruk viktigere enn noen gang, avslutter landbruksansvarlig Jan Sigurd Bakken i Wee.no (bildet).

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund