Samarbeid om Forskningskonferanse

12.11.2009
I mai i år ble den første Forsknings- og Innovasjonskonferansen på Haugalandet arrangert. Nå har initiativtakerne formalisert samarbeidet med sikte på å gjøre konferansen til en årviss foreteelse.

- Dette blir en viktig samhandlingsarena mellom forsknings- og innovasjonsmiljøene og bedriftene i regionen. Målet er økt verdiskapning, sier administrerende direktør i HN, Egil Severeide.

HN er en av initiavtakerne til konferansen, som fikk gode tilbakemeldinger fra over 100 deltakere i vår. De øvrige samarbeidspartnerne er Høgskolen Stord Haugesund, Haugaland Kunnskapspark, Maritim Forum og forskningsstiftelsen Polytec.

For noen uker siden ble en partneravtale underskrevet. Den formaliserer samarbeidet mellom partnerne. Haugaland Kunnskapspark er teknisk arrangør for konferansen, og hver av partnerne skal ha representanter i en programkomite, som skal komponere tema og foredragsholdere til de årlige konferansene.
Formålet med konferansen er å etablere en møtearena og ressurs for næringslivet, det offentlige og FoI-miljøene, som skal stimulere, formidle og øke kunnskapen om forskning og innovasjon med økt verdiskapning som mål.
Arbeidet med neste års konferanse er allerede i gang og den blir arrangert i månedsskiftet april/mai.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland