Samler Vestlandets maritime næringer

29.09.2009
Vestlandsrådet snur seg mot EU og Europa og ønsker å etablere Western Norway Maritime Region, melder Maritimt Forum.

Mange av de største og tyngste maritime og marine miljøene i landet finnes på Vestlandet. Nå samler Vestlandsrådet seg for å utarbeide en felles strategi og et tett samarbeid for å møte EUs nye maritime politikk, skriver Hordaland Fylkeskommune på sine hjemmesider.Samarbeidet vil i første omgang omhandle etablering av av et maritimt nettverk - Western Norway Maritime Region. Dette nettverket skal legge grunnlaget for utforming av en felles politikk i Vestlandsregionen, samt legge til rette for en mer helskapelig og effektiv bruk av felles ressurser. I tillegg legges det vekt på å markedsføre Vestlandet som nasjonal og internasjonal maritim klynge.

Fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap) mener Vestlandet har gode utsikter til å kunne få nasjonal påvirkning innen den maritime sektoren.

- Dette gjelder både næringsutvikling og forskning. En felles maritim satsing er derfor en velegnet sak for Vestlandsrådet, sier han.

Tvedt understreker at for politikerne i Vestlandsrådet har vært viktig å få fram at de strategiske næringsplanene for Vestlandsfylkene har konsistens og felles mål.

- Den regionale kanalern kan dermed nyttes til å til å påvirke både i nasjonale og internasjonale fora.

Vestlandsrådet har nå satt ned en politisk styringsgruppe som skal lede det videre arbeidet. Fylkesordføreren i Rogaland ønsker tilbakemeldinger fra næringslivet på hvordan samarbeidsplanene kan konkretiseres og koordineres.

- Målet med å trekke næringene inn i prosessen er å bidra til å ny næringsutvikling. Vi vil også få et bedre grunnlag for å koordinere virkemidlene, avslutter han.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland