Sauda mot 2020

08.10.2010
Hva skal Sauda satse på? Industri, handel, reiseliv? Hvilke fortrinn har kommunen? Hva er styrken og svakheten? Sauda Vekst, næringsutviklingsselskapet i industribyen i Ryfylke, har startet strategiprosessen mot 2020.

På et møte på Ryfylke Fjordhotel 6. oktober var det samlet over 50 representanter fra næringsliv og det offentlige på Ryfylke Fjordhotel for å høre synspunkter fra saudabuer og eksterne krefter.

Direktør Egil Severeide i Næringsforeningen og reiselivssjef Tore Gautesen i Destinasjonsselskapet var invitert til å snakke om Sauda sett utenfra og hvilke trusler og muligheter som lokalsamfunnet er stilt overfor. Begge mente Sauda har et stort potensiale i reiselivssammenheng og mulighetene som ligger i markedsføring av fritidstilbud vinter og sommer, nærhet til fjord og fjell og til en småby få minutter fra aktivitetstilbudene.

-Denne kombinasjonen er unik for Sauda, og den må utnyttes, mente gjestene fra Haugesund.
Asbjørn Wahl Jensen, daglig leder i HS Maskin kom med synspunkter på industriens framtidsbilde av Sauda, mens Solfrid Seim Nilsen i Tara Stangeland gjorde seg sine refleksjoner om handelsnæringens muligheter i Sauda.

Bernt Jarle Dolmen i Eramet oppsummerte og pekte bl.a. på at betalingsviljen for å benytte de tilbudene som kommunen og næringslivet har bygget opp i Sauda må bli større.
Møtet på fjordhotellet er et skritt på vegen mot en ferdig utarbeidet strategiplan, som skal være ledesnoren for det arbeidet Sauda Vekst skal drive i årene som kommer.
Billedtekst:
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland