Selvskudd fra Navarsete

04.03.2009
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var ute i media mandag og slaktet den norske veisatsningen de siste 30 årene. ”Det har vært elendig, rett og slett”, sa hun. Ministeren sa videre at vi hadde sakket akterut og at samferdselsdebatten hadde vært nesten fraværende og følgene var at vi hadde brukt mye mindre på samferdsel enn andre land. Hun hevdet også at det var vanskelig å få frem enighet i det politiske miljø om at infrastruktur er helt grunnleggende for økonomisk vekst.Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var ute i media mandag og slaktet den norske veisatsningen de siste 30 årene. ”Det har vært elendig, rett og slett”, sa hun. Ministeren sa videre at vi hadde sakket akterut og at samferdselsdebatten hadde vært nesten fraværende og følgene var at vi hadde brukt mye mindre på samferdsel enn andre land. Hun hevdet også at det var vanskelig å få frem enighet i det politiske miljø om at infrastruktur er helt grunnleggende for økonomisk vekst.Navarsete har jo helt rett i dette. Det store spørsmålet er om hun nå virkelig har sett lyset og vil gjøre noe, eller om det er panikken som har tatt henne med hensyn til det kommende stortingsvalg. Vi vet alle hvem som har vært samferdselsminister i snart fire år og sulteforet veisektoren, og sørget for at de få veistubbene som er igangsatt er i stor grad finansiert ved hjelp av bompenger. Vi vet også at Senterpartiet har vært i regjering i om lag en tredjedel av disse 30 årene og vært støtteparti for regjeringer i enda flere år. Samferdselsministeren og Senterpartiets leder viser en utrolig frekkhet når hun både kritiserer hva som har skjedd og samtidig løper fra ansvaret.Hennes frekkhet kjenner åpenbart ingen grenser når hun til og med skylder på at det er oljen i Norge som har ødelagt for veiutbyggingen. Oljerikdommen som har gjort oss til et av verdens rikeste land får nå altså skylden for at vi har verdens høyeste bil- og drivstoffavgifter og et av verdens dårligste veinett. Jeg håper nå at velgerne sørger for at ”Bompengedronningen” fra Sogn og Fjordane må finne seg noe annet å gjøre etter valget, slik at vi kan få veisektoren i Norge opp på et akseptabelt nivå.Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland