Ser mot næring i Irland

11.02.2020
Næringssjef Per Velde ser fram til å ta i mot kolleger fra Irland til sommeren for å diskutere samarbeid rundt bølgekraft
Klyngen er avviklet, men bølgekraftselskaper ser fram til samarbeid med Irland
-Deltakerbedriftene i den lokale bølgekraftklyngen ser muligheter for næringssamarbeid med virksomheter på vestkysten av Irland. Etter at tre av virksomhetene deltok sammen med Karmøy kommune på den internasjonale hav-energikonferansen, Ocean Energy i Dublin i oktober i fjor, har den norske ambassaden i Irland fulgt opp flere interessenter, skriver næringssjef Per Velde i Karmøy kommune i en epost til Næringsforeningen.

Dette skjer samtidig med at det i forrige uke ble besluttet å avvikle bølgekraftklyngen som ble etablert for et år siden. Årsaken er at Seamotion Energy AS har trukket seg fra næringssamarbeidet. Karmøybedriften er eier av patentene til bølgekraft-teknologien, som bølgekraftklyngen var samlet omkring, i følge Velde.

Les om bølgekraft på Karmøy her

-Irland har store ambisjoner innen fornybar energi og utnyttelse av havområdene. I likheten med Norge har Irland en kystlinje som egner seg godt for hav-energi, men har ikke en tilsvarende utviklet verfts- og offshoreindustri med en komplett leverandørkjede som Norge.

Nordmenn har et generelt positivt omdømme i Irland, og næringssjefer i to fylker og en havnesjef har allerede ytret ønske å om å å besøke Haugalandet før sommeren.

Dette åpner for nye markedsmuligheter for lokal leverandørindustri. Irene har også lange tradisjoner innen høsting og bearbeiding av storalger (tare), som også gir potensiale for næringssamarbeid innen bioprosessteknologi. Sammen med den norske ambassaden arbeider Karmøy kommune med å kartlegge markedspotensialene og organisere besøkene.

Dette vil koordineres med det arbeidet som pågår i Norwegian Offshore Wind Cluster, skriver Velde.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund