Shippingvekst i Åkrehamn

16.06.2010
Continental Ship Management (CSM) som i dag har sitt hovedkontor på Norheim, Karmøy og driver 15 lasteskip slår seg sammen med Oceangoing AS i Åkrehamn, som driver 4 offshore skip, til et nytt selskap som vil hete Continental Oceangoing AS (COG).

Til sammen vil det nye selskapet drive 19 skip med teknisk management , HMS,mannskap , regnskap, befraktning og forsikring. Driften vil foregå fra de nye kontorene til Norwegian Maritime Services AS (NMS) i Åkrehamn. Med denne sammenslåingen vil COG kunne utnytte alle driftsfordeler med å samle all operasjon på et sted, heter det i en pressemelding fra selskapene.

Administrasjonen på ca 9 personer til CSM flytter nå over til Åkrehamn og kontoret skal være i full drift fra 1. juli. I de nye kontorene vil det , når COG har installert seg , være ca 20 personer som har sin arbeidsplass der. Det nye selskapet vil ha ca. 200 sjøfolk på sine skip.
Oceangoing AS er et datter selskap av Norwegian Maritime Services AS. NMS har i dag ca 35 skip på crewmanagement og har kontorer i Norge, Litauen, Polen, Ukraina og på Filippinene, og leverer mannskap til rederier både i Norge og utlandet. Selskapene i NMS gruppen har i dag ca. 450 utenlandske sjøfolk og ca 50 norske sjøfolk i sin stab.

Les mer her: http://www.karmoylokal.no/akrehamn-ferkingstad/blir-shippingbase-1.5384970
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland