Show med bedrifter

20.06.2011
Karpe Diem trakk 4000 til Plateverkstad 3 på Kværner Stord, 2500 møtte til åpen dag på Aibel og i Torgbakken lyttet nærmere 10.000 haugalendinger til amerikanske Lissie på et arrangement i regi av verkstedklubben på Aibel.

To av våre fyrtårn i det regionale næringsliv har virkelig profilert seg de siste ukene. Og flott er det. Det viser at både Kværner og Aibel vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Karpe Diem trakk 4000 til Plateverkstad 3 på Kværner Stord, 2500 møtte til åpen dag på Aibel og i Torgbakken lyttet nærmere 10.000 haugalendinger til amerikanske Lissie på et arrangement i regi av verkstedklubben på Aibel.

To av våre fyrtårn i det regionale næringsliv har virkelig profilert seg de siste ukene. Og flott er det. Det viser at både Kværner og Aibel vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Det er for så vidt ikke noe nytt, men det gjøres for lite av det. Store og mellomstore bedrifter og lokalsamfunn her på Vestlandet lever i en slags gjensidig avhengighet. Noen støyer, noen forurenser, noen irriterer. Men de gir arbeid og lønn til folket og skatter og avgifter til stat og kommuner.
De
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland