Sikrer avfallskontrakt østpå

10.12.2020
- Langsiktig kontrakt som sikrer tonnasje til viktige samarbeidspartnere, sier Kjetil Hausken, Country Manager for Geminor i Norge.
Geminor gjør viktig avfallsavtale i Vestfold/Telemark
Det interkommunale avfallsselskapet Vesar har signert en treårsavtale med gjenvinningsaktøren Geminor for håndtering av kildesortert husholdningsavfall. Kontrakten kan forlenges med to år.

Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) er et avfallsselskap eid av kommunene Larvik, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Færder og Sandefjord. Selskapets hovedoppgave er å tilby tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene. Den nylig signerte avtalen iverksettes fra 1. januar 2021, og varer i tre år med en mulighet for to års forlengelse.

Under denne perioden skal genvinningsaktøren Geminor sørge for henting og håndtering av 30 000 tonn avfall årlig fra husholdningene i kommunene. Avtalen omfatter også rundt 8000 tonn rejekt fra Greve Biogass. Dette er materiale som skilles ut ved forbehandling av matavfall.

– Dette er første gang Geminor og Vesar inngår et samarbeid, og vi er svært takknemlige for tillitten. Dette er en god og langsiktig kontrakt som sikrer tonnasje til viktige samarbeidspartnere, sier Kjetil Hausken, Country Manager for Geminor i Norge.

Kristin Fossum, prosjektleder i Geminor, forteller at avfallet skal energigjenvinnes hos Sarpsborg Avfallsenergi AS og Borregaard fabrikker.

– I henhold til anbudet forplikter vi oss til bærekraftig transport av avfallet omfattet i kontrakten, og all kjøring av avfallet skal gjøres på biogass kort tid etter oppstart.

– Til dette oppdraget har vi engasjert Litra transport, som har en moderne og miljøvennlig bilpark. Det foreligger også et krav om 80 prosent energiutnyttelse av avfallet, noe Borregaard leverer med nærmere 100 prosent utnyttelse, sier Kristin Fossum i Geminor.

Om Geminor: Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Italia og Frankrike, og sysselsetter totalt 80 fagpersoner. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 120 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.118 millioner euro.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland