Sjursen gjenvalgt i Næringsforeningen

23.04.2010
Rolf Sjursen, Berge Sag, ble gjenvalgt som styreleder i Haugesundregionens Næringsforening under generalforsamlingen torsdag kveld. Arne Førre (t.h.) på bildet sammen med styremedlem Arne Haldorsen, sa takk for seg etter mange års aktiv styredeltagelse.

Geir Worum, som representant for Maritimt Forum, og Birgitte Velde, Team7, blir nye styremedlemmer etter Arne Førre og Sverre Meling , som også gir seg etter flere år i HN-styret. Ruth Larsen fra DHR blir nytt varamedlem.

Styret i HN ser nå slik ut:
Rolf Sjursen (Berge Sag), Reidar Pedersen (Haugaland Kraft), Tori Lindbøl (Statoil), Hege Skogland Mokleiv (Permanor), Geir Worum (Maritimt Forum), Per Sigurd Velde (Handelsstandsforeningen), Birgitte Velde (Team7), Ingolf Voll (Gassco), Arne Haldorsen (Ølen Betong)

Varamedlemmer: Ruth Larsen (DHR), Martin Laurhammer (Destinasjon Haugesund og Haugalandet), Paul Rune Engebretsen (Sauda Vekst).

Valgkomite: Arne Førre, Jan Alne, Helge Grini Johansen

Haugesundregionens Næringsforening er paraplyorganisasjon og talerør for næringslivet i regionen og representerer nå rundt 1300 bedrifter fra Odda og Sauda i øst til Karmøy i vest.

Generalforsamling godkjente uten merknader det framlagte regnskap,årsmeldingen og budsjett for 2010. HNs økonomi er solid med en bankbeholdning på rundt 1.3 millioner kroner og et resultat etter finans på 132.000 kroner i 2009. Budsjettet for 2010 viser et lite overskudd og en omsetningsvekst som reflekterer økt aktivitet i foreningen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland