Skal lede basen i Vats

24.05.2019
Han ledet Kruse Smith i Haugesund- nå får han ansvaret for AF  Offshore Decom i Vats.
Mandag starter Kristian Gudmundsen i jobben som plassjef ved AF Offshore Decom’s anlegg på Raunes. Han kommer fra stillingen som distriktssjef ved Kruse Smith Entreprenør i Haugesund, der han jobbet i vel to år før konsernet tidligere i år bestemte seg for å legge ned kontoret i regionen.

Over helga overtar han sjefsstolen ved AF Miljøbase Vats, et spesialbygd anlegg for håndtering av offshoreinstallasjoner og andre marine konstruksjoner.  Området har i mer enn 30 år vært regulert til industrivirksomhet, fra starten av som base for bygging av betongunderstell til en rekke av de større plattformene i nordsjøen.

Håndteringen av installasjonene som kommer inn for gjenvinning har et viktig miljøaspekt ved seg.

-Det er en utfordring jeg tar på største alvor, sier Gudmundsen, som gleder seg til å starte opp. I dag er det rundt 35 ansatte ved anlegget, men han regner med vekst fordi bedriften har sikret seg betydelige oppdrag i årene framover.

Kristian Gudmundsen jobbet i forskjellige lederverv i Aibel før han ble tilsatt som distriktssjef i Kruse Smith . Han har også solid erfaring fra prosessindustrien, og startet sin karriere ved Hydro Karmøy.

 


AF Offshore Decoms anlegg i Vats ligger til Yrkjefjorden og venter økt aktivitet i årene som kommer.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland