Skal levere plastavfall til pilotanlegg i Danmark

11.12.2019
Karmøyselskapet Geminor har inngått avtale om å levere plastavfall til pilotfabrikk innen ny plastproduksjon
En ny kontrakt mellom teknologi- og energiselskapet Quantafuel og gjenvinningsselskapet Geminor åpner for en sirkulærøkomomi basert på kjemisk gjenvinning av plastavfall. Geminor forplikter seg til å levere 20.000 tonn plastavfall årlig til Quantafuel sitt anlegg i Danmark for produksjon av resirkulert råstoff for ny plastproduksjon, heter det i en pressemelding fra selskapet 


I første kvartal 2020 åpner det norske selskapet Quantafuel sitt første anlegg i Skive i Danmark, der selskapets patenterte katalysatorløsning skal omdanne plastavfall til råstoff for nye plastprodukter og innsatsfaktorer for den petrokjemiske industrien. Den tyske giganten BASF inngikk nylig et samarbeid med Quantafuel, og investerte 20 millioner euro for å sikre Quantafuel sin kommende produksjon i Skive. Etter avtale skal Quantafuel levere kjemisk resirkulert råstoff til BASF sine fabrikker i Ludwigshafen i Tyskland, der produksjonen av de første kommersielle plastproduktene basert på kjemisk resirkulert plast vil finne sted.Fra Quantafuels anlegg i Skive i Danmark.

 

Geminor skal levere plastavfall
Med dagens kontraktsignering med Quantafuel slutter Geminor ringen i den kommende sirkulærøkonomien for plastavfall. Geminor har forpliktet seg til årlig å levere 20.000 tonn sortert og behandlet plastavfall til anlegget i Skive, noe som skal sikre en stabil produksjon av resirkulert råstoff for kjemisk industri. Dette er plastavfall som ellers ville blitt brent.


Kjemisk gjenvinning vil bidra til å øke gjenvinningen av plast i Europa betydelig, og dermed redusere karbonavtrykket over hele verden, forteller administrerende direktør i Quantafuel, Kjetil Bøhn.


– Målet vårt er å etablere en sirkulærøkonomi der kjemisk gjenvinning står sentralt, men for å oppnå dette trenger vi en sikker tilførsel av plastavfall som er tilpasset våre behov og som ikke egner seg for mekanisk gjenvinning. Som vår hovedleverandør av plastavfall vil Geminor øke og sikre vår tilgang til verdifullt plastmateriale fra hele Europa, sier Bøhn.


– Med både BASF og Geminor med på laget, er sløyfen nå komplett. Sammen vil vi kunne samle plastavfall og i sluttenden levere rene og bærekraftige plastprodukter som erstatter produkter laget av fossile råstoffer. Kjemisk gjenvinning er et sårt tiltrengt supplement til mekanisk gjenvinning, og vi håper at kjemisk resirkulert plast vil bli en anerkjent standard i europeisk plastproduksjon fremover, sier Bøhn.


Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, er klar for å bidra til den kommende sirkulærøkonomien.


– For tiden bidrar vi i etableringen av en sirkulærøkonomi innen avfallstrevirke, noe som leder til produksjon av nye og bærekraftige møbler. Tatt i betraktning de enorme og fortsatt økende mengdene plastavfall i Europa i dag, vil en sirkulærøkonomi som involverer kjemisk gjenvinning ha potensial til å gjøre plast til et langt mer bærekraftig produkt i nær fremtid, sier Vikingstad.


– Å håndtere forsyningen av plastavfall for produksjon av nye og resirkulerte plastprodukter vil bli en prioritet for oss i tiden som kommer. Nå oppfordrer vi flere aktører i bransjen til å hjelpe oss i arbeidet med å etablere en sirkulærøkonomi innen kjemisk resirkulert plast i Norge og Europa, avslutter Kjetil Vikingstad i Geminor.

 

Om Quantafuel: Quantafuel AS er et norsk teknologidrevet energiselskap som utvikler, designer og drifter produksjonsanlegg for produksjon av kjemikalier av høy kvalitet og syntetiske brenselprodukter basert på ikke-resirkulerbare avfallsprodukter. I løpet av de siste 10 årene har selskapet utviklet patentert teknologi som forvandler blandet plastavfall til lavkarbon avansert drivstoff og kjemikalier som kan benyttes til ny plastproduksjon. Som et skandinavisk selskap er Quantafuels mål å etablere flere produksjonsanlegg i Europa, på steder og i land med gunstige rammevilkår for sirkulær økonomi og for innovasjon for å bekjempe voksende avfallsmengder.

Om Geminor:

Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap innen energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke, samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det europeiske markedet. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen og Frankrike, og sysselsetter totalt 60 fagpersoner. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.115 millioner euro.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund