Skal snu trenden

20.10.2020
-Målet er å skape en felles plattform for hvordan vi kan ta tilbake handel og byliv i sentrum, sier Næringssjef i Haugesund kommune, Annette Sæther.
Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var. I perioden 2008-2018 opplevde varehandelsbedriftene i Haugesund sentrum en omsetningsnedgang på 34 %. Nå vil forskningsinstituttet NORCE, i samarbeid med Haugesundfirmaet Attrakt snu denne trenden, kommer det frem i en pressmelding.

-Kommunen har de siste årene investert mye midler på å ruste opp indre kai og Haraldsgata. Nå må vi støtte opp under aktiv handel i sentrum. Sentrum trenger aktivitet både på dag og kveld, sier Tom Ivar Omdahl, bedriftsrådgiver i Attrakt.

Også Haugesund kommune skal bistå i dette arbeidet. Næringssjef i Haugesund kommune, Annette Sæther, er enig i at aktiviteten i sentrum må opp.

- Flere må bo, arbeide og oppholde seg i sentrum får å skape et attraktivt byliv for alle. Vi må skape en kultur for forpliktende samarbeid. Det er mange sentrumsaktører og mange ulike interesser og hensyn som må ivaretas, men fellesnevneren er at alle har et stort hjerte for sentrum. Målet er å skape en felles plattform for hvordan vi kan ta tilbake handel og byliv i sentrum, sier hun.

Med midler fra Norges Forskningsråd til et mobiliseringsprosjekt skal det gjennomføres tre workshops i løpet av høsten og vinteren 2020/2021 sammen med handelsdrivende i sentrum.

Workshopene er for å sikre deltagelse og engasjement for å stake ut en felles kurs for utvikling. Det vil være en kombinasjon av innlegg, gruppearbeid og diskusjon, heter det i pressemeldingen.

Fokus på bærekraft og digitalisering


Forskningsinstituttet NORCE leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Gjennom workshopene ønsker de å øke kunnskap og interesse for bærekraft og digitalisering.

-Vi anser dette som et ubrukt potensial for samhandling om et mer attraktivt sentrum, for å nå flere forbrukere. Målet med workshopene er å legge grunnlaget for et eller flere forsknings- og utviklingsprosjekter, sier prosjektleder og seniorforsker i NORCE, Kjersti V. Meland.

Hovedmålgruppen for nettverket er varehandelsbedrifter i Haugesund sentrum. I tillegg inkluderes aktører som gårdeiere, reiseliv, kultur, frivillig sektor og ikke minst kunder, da det er totalen av tilbud og tjenester som avgjør attraktiviteten og skaper synergier i sentrum.

- Vi er rett og slett på jakt etter de med lidenskap for byen. Folk som vil ha aktivitet i sentrum og som skjønner at dersom vi skal ta handelen tilbake, må vi tenke nytt, sier Omdahl.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro