Den danske offshore-giganten Ørsted nedjusterte nylig sine langsiktige økonomiske forventninger på grunn av ny kunnskap om to vind-fenomener i vindmølleparker, skriver Danske Ingeniøren.

De to vind-fenomenene kalt blockage-effekten (blokkering) og wake-effekten (vindskygge) har større effekt på energiproduksjonen enn tidligere antatt.

Begrepene beskriver ifølge Ingeniøren hvordan vindmøller i en vindmøllepark både lager vindskygge for hverandre innbyrdes og for hele vindmølleparken.

Noe som betyr at man har overvurdert vindmølleparkens energiproduksjon – både historisk og fremtidig.

Ørsted-aksjen falt så mye som åtte prosent på børsen etter meldingen.

Effekten av vindskygge er godt kjent fra tidligere, mens blokkering er mindre kjent og forstått. Blokkering oppstår fra at vinden bremser opp når den nærmer seg vindturbinene.

Det er ifølge selskapet en individuell blokkeringseffekt for hver turbin og en samlet effekt for hele vindparken som er større enn de individuelle effektene. Fenomenet blokkering forekommer også mellom nærliggende vindparker, heter det i publikasjonen.