Skipstrafikken går ned

13.10.2008
Havnevesenet registrerer betydelig lavere skipsaktivitet gjennom Karmsundet i 2008. NoX-avgiften får hovedskylda.

"NoX-avgiftene demper aktiviteten i Karmsundet...fortsatt..." er tittelen på en artikkel på
Karmsund Interkommunale Havnevesen sine hjemmesider.
Der poengteres det at en medvirkende årsak nok er "avgiftsbestemmelsene omkring oppkrevningen av NoX-avgiften, som gir oss mindre transitt-trafikk innenfor havneområdet, - Konsekvensen blir færre service anløp bl.a. på våre anlegg, dermed også aktivtets- og inntektsbortfall til en viss grad. Hvis utviklingen fortsetter vil regionen i helhet tape på dette. De som særlig merker aktivitetsnedgangen er de lokale bedriftene som er serviceleverandører til
skipsfartsnæringen, heter det fra havneveset.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland