Skuffende av Høyre

06.04.2009
Høyre har i opposisjon fremstilt seg som et parti som er tilhenger av veibygging. Siste forsøk er fremleggelse av Høyres transportplan som under tittel ”Raskere frem – sikkert hjem”, et alternativ til Regjeringens forslag til NTP for 2010-2019. Vi husker veldig godt da Høyre var i Regjeringen Bondevik II og hvor vanskelig det var å forhandle noe mer penger til vei. Vi har heller ikke glemt forslag til NTP 2006-2015 som Høyre la frem da partiet var i regjering. Da dette ble overkjørt av et flertall på Stortinget. FrP, AP, SP og SV og påplusset med 22 mrd kr. i perioden mente Høyre det var uansvarlig!Høyres alternativ til Stoltenbergs nye NTP 2010-2019 er 15 mrd mer til veg enn de 69 mrd som regjeringen foreslår. Det er viktig å huske på at denne ”storsatsingen” gjelder for hele 10-årsperioden; altså 1,5 mrd.kr. mer pr år som Høyre skal fordele på 19 fylker; ca. 90 mill.kr mer pr fylke årlig. I tillegg vil partiet satse på Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) som i beste fall vil gi 70 mrd. mer til veg i perioden – ulempen er bare at det vil koste bilistene 50 mrd.kr. i ekstra bompenger. Høyre viser her tydelig at det er et bompengeparti. Og endelig – Høyre vil satse på å bygge høyhastighetstog mellom alle de store byene i Sør-Norge. Eller vil de det? For inne i partiets Transportplan kommer det frem at det er ”konseptvalgutredning” de vil ha – de har heller ingen finansiering for å bygge høyhastighetstog som de mener skal koste mellom 100 og 300 mrd. kr.Fremskrittspartiet la nylig frem sin rammeplan for NTP 2010-2019 og videre frem til 2035. Der vil vi finansiere full modernisering av riksveinettet uten bompenger.

Der Høyre vil bruke 15 mrd mer for hele 10-årsperioden vil Fremskrittspartiet investere mer enn 360 mrd. Vi innfører også gratis riksvegferjer og 16 mrd ekstra til rassikring.

Med Høyres transportplan kommer du verken fortere frem eller sikrere hjem. Med Fremskrittspartiets NTP for 2010-2019 får du moderne, effektive, sikre og miljøvennlige veger i løpet av 10 år og uten bompenger.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland