Slik kan du bedre kulturen

05.11.2019
Lyst til å lære om LEAN og forbedringskultur? Høgskolen kjører samlinger til våren.
Lean er et tankesett og en metode som hjelper bedrifter og virksomheter over hele verden til å optimalisere seg og sørger for en bedre flyt. Den brukes i alle typer industriproduksjon, men også innen bygg og anlegg, logistikk, helse, varehandel, tjenestesektoren eller offentlige virksomheter. Lean handler om kontinuerlig forbedring.

Gjennom kurset får du innsikt i hvordan ledelse, forbedringskultur og LEAN er virkemiddel for økt verdiskapning i organisasjoner. Du får innføring i teori, delta i ulike aktiviteter og reflektere over egen praksis sammen med medstudentene. Parallelt skal du arbeide med et forbedringsprosjekt på egen arbeidsplass. Det blir gitt råd og veiledning til planlegging og gjennomføring av forbedringsprosjektet.

Organisering og undervisningsmetoder

Kurset gjennomføres samlingsbasert. I samlingene inngår forelesninger, oppgaveløsning og prosjektarbeid. Vurderingsformen er prosjektoppgaven som studentene jobber med parallelt med samlingene. heter det i informasjonen fra Høgskolen på Vestlandet.

Kurset gjennomføres over fire samlinger på campus Haugesund, på totalt 40 timer våren 2020.. Tidspunkter er torsdager kl. 15.15 - 19.00 og fredager kl. 09.15 - 15.00.

Her kan du lese mer
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland