Tunnelarbeidet ferdig. Men ennå gjenstår to år med sommerkolonne

Skrevet .
Del saken og skap bevegelse

15. juni i år startet Statens vegvesen arbeidene med oppgraderingen av tunnelen på E134 over Haukelifjell. I arbeidsperioden har det gått kolonner over Vågsli og Dyrskar, og vegen har vært stengt mellom kl. 23:00 og kl. 10:00 for kjøretøy over fire tonn.

Nå er arbeidene ferdig for i år, og fra og med 15. oktober kl. 23:00 gikk trafikken som normalt i begge tunnelene, melder  Statens vegvesen til Veier24.no.

Fartsgrensen i tunnelene settes til 50 km/t fordi det fremdeles foregår arbeid med tekniske bygg i og utenfor tunnelene. I tillegg er belysningen redusert i innkjøringen av begge tunneler, noe som også gjør at farten skiltes til 50 km/t.

Når tunnelene nå åpnes for normal trafikk takker Statens vegvesen trafikantene for samarbeid og forståelse for at arbeidet må gjøres.

Men 15. juni 2021 er arbeidene i gang igjen. Og prosjektet skal være ferdig i løpet av september 2022.

Tunnelene som skal utbedres er Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen i tillegg til Svandalsflona rasoverbygg. Det er Bertelsen og Garpestad som har oppdraget med å ruste opp rundt 7,8 kilometer tunneler på E134 over Haukelifjell.

Totalkostnaden for tunneloppgraderingene er ifølge Statens vegvesen på rundt 340 millioner kroner.