Små bedrifter kan også løse store problemer

14.05.2010
Ved hjelp av utviklingsmidler fra EU kan også små bedrifter i Norge bli istand til å løse store, tekniske utviklingsoppgaver, var budskapet Frode Paulsen i Teknologisk Institutt (TI) kom med under et møte TI og HN arrangerte for et knippe bedrifter fra Haugalandet ved Norsk Gassenter.

TI kjøpte opp Norsk Gassenter i fjor, og siden Teknologisk Institutt har en stor avdeling for produktutvikling som har spesialisert seg på EU-finansierte prosjekter, var det naturlig at orienteringsmøtet ble lagt til de omprofilerte gassenter-lokalene i Rogaland Ressurssenter.
Muligheten som ble presentert på møtet er EUs program ”Research for SMEs”. Dette programmet gir også norske små og mellomstore bedrifter anledning til å gjennomføre utviklingsoppgaver av en verdi på inntil 10 millioner kroner.

- Her snakker vi om langsiktige utvklingsoppgaver, og ikke de dere kjenner brenner til daglig. Dette handler om neste generasjon produkter som skal være klar om 4-5 år. Hva skal til for å kunne levere disse, spurte Frode Paulsen fra TI.

I denne støtteordningen får ikke bedriftene penger direkte, men de får penger til å utføre utviklingsoppgaver som bedriftene så får overta eierskapet til. Utviklingsoppgavene skal gjøres av et FoU-institutt. Prosjektet organiseres som et partnerskap med andre bedrifter og andre FoU-er i EU.

Teknologisk Institutt har lang erfaring i å utarbeide søknader til dette programmet, organisere de, har egen administrasjon for å håndtere den omfattende papirmøllen og jobber også med selve produktutviklingen. For tiden er TI involvert i 27 prosjekter. Jobben nå er å lete etter gode prosjektideer og selskaper som ønsker å gå inn i et slikt samarbeid. Søknadsfristen er i januar, og før det skal et omfattende arbeid gjøres. Til å fiansiere arbeidet med selve søknaden kan en også få midler fra Forskningsrådet PES – prosjektetableringsstøtte.

Interesserte bedrifter kan kontakte Torleif Østrem-Olsen i TI Norsk Gassenter på tlf 918 13 079 så formidler han kontakten videre til TI sentralt.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland