Snuoperasjon på Karmøy

27.10.2010
Metallverket på Karmøy har snudd underskudd til overskudd. God drift og kostnadskontroll er hovedårsaken. På konsernnivå
tror toppsjefen på vekst framover.

I følge NRK er overskuddet så langt i år på rundt 200 millioner kroner mot minus 26 millioner kroner.

På konsernbasis er analytikerne skuffet ovder kvartalsresultatet, men konsernsjef Svein Richard Brandtzæg er påp offensiven.

- Tre storsatsinger skal gi Hydro sterk vekst fremover. Vi er i en situasjon som konkurrentene våre bare kan drømme om, sier Hydro-sjefen

I følge selskapets pressemelding viser grunnleggende forholdene i markedet viser tegn til bedring, men salgsvolumene er lavere, noe som er i tråd med de vanlige sesongsvingningene i markedet. Basert på en etterspørsel etter aluminium som har vært høyere enn forventet i de ni første månedene, venter vi at veksten i etterspørselen utenfor Kina vil bli om lag 17 prosent i 2010 sammenliknet med 2009, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Les mer her:
http://www.hydro.com/no/Pressesenter/Nyheter/Arkiv/Pressemeldinger/2010/10/Tredje-kvartal-2010-God-kostnadskontroll-i-sesongmessig-svakt-kvartal/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland