Søker om Tall Ship's Race

25.09.2008
Haugesund kommune vil gjerne ha Tall Ship’s Race i 2014. Nå har formannskapet nedsatt en komite som skal forberede søknaden om å bli vertshavn.

Komiteen består av offentlige representanter og næringsorgansasjoner med følgende medlemmer i denne første fasen:
Politisk oppnevnt representant Edvard Ringen jr.
Maritimt forum for Haugalandet og Sunnhordland ved daglig leder
Haugesundregionen Næringsforening ved adm.direktør
Karmusund havnevesen ved havnedirektøren
Haugesund kommune ved næringssjefen/Haugaland Vekst IKS
Komiteen får fullmakt til å tilknytte seg konsultative medlemmer i prosessen.

http://www.karmsund-havn.no/
http://www.haugesund.kommune.no/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland