Solstad tjener- og taper

03.11.2008
Rederiet Solstad Offshore i Skudeneshavn tjener svimlende summer på offshoreskipene, men taper på svingende valutakurser og mislykkede investeringer.

Stavanger Aftenblad viser til resultatet for årets tredje kvartal som viser et overskudd på 90 millioner mot 250 millioner i samme periode i fjor. Hovedårsaken til resultatsvikten er sterke valutasvingninger som denne gangen har påført Solstad et regnskapsmessig kurstap på 81 millioner. I tredje kvartal i fjor førte valutakusrsvingningene til en kursgevinst på 54 millioner kroner.

Kontantstrøm
Men ser man på kontantstrømmen fra driften i årets tredje kvartal, ble resultatet 311 millioner kroner mot 278 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Driftsinntektene var også høyere i årets tredje kvartal enn i fjorårets, 586 millioner kroner 505 millioner.

Mislykket
Resultatet før skatt hittil i år etter ni måneders drift, viser derimot minustall på 77 millioner. En viktig grunn til dette underskuddet er tapet på den mislykkede investeringen i selskapet MPU Offshore som bygde et avansert stort tungløftskip. MPU Offshore gikk konkurs tidligere i år, skriver Aftenbladet.

Her kan du lese mer:
http://www.aftenbladet.no/energi/939705/Solstad-smell.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland