Spør om T-forbindelsen

13.10.2008
Øyvind Vaksdal er bekymret for T-forbindelsen. Nåvil han vite fra samferdselsministeren om framdriftsplanen holdes.

Fremskrittspartipolitikeren fra Haugalandet ønsker å få forsikringer fra samferdselsministeren om "den siste og unødvendige forsinkelsen på T-forbindelsen ikke vil medføre nye kostnadsoverskridelser eller andre problemer for fremdriften i prosjektet.
Her er Vaksdals begrunnelse for å ta opp saken:

"T-forbindelsen mellom kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær er et særdeles viktig vei- og tunnelprosjekt som vil sørge for betydelig forbedring av trafikkavviklingen på Haugalandet. Prosjektet er solid forankret lokalt både hos myndigheter, næringsliv og befolkning.

Prosjektet er en rekke ganger blitt forsinket av ulike årsaker. Da de siste forutsetninger var godkjent av Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune i april i år og saken fortsatt ikke var kommet til Stortinget sendte undertegnede 7. mai skriftlig spørsmål (1058)til samferdselsministeren og spurte om når Stortinget ville få den til behandling.

Samferdselsministeren forsikret i sitt svar datert 15. mai at det ble arbeidet intenst med saken for å få den lagt frem for Stortinget så snart som mulig. Signaler fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite var at man der var innstillt på å få saken gjennom før man tok ferie, forutsatt at saken kom til Stortinget innen rimelig tid.

Til tross for signaler om at saken var ferdig i departementet lot fortsatt saken vente på seg og undertegnede gjorde derfor en uformell henvendelse til departementet på telefon 5. juni for å høre hva som nå forsinket saken. En irritert og svært arrogant statssekretær ville ikke svare på dette, men fortalte i stedet at representanter for partier som ikke hadde vært i regjering overhodet ikke hadde greie på hva dette dreide seg om.

Årsaken til forsinkelsen kom for dagen da statsministeren og samferdselsministeren dro til Haugalandet med saken i kofferten på Stortingets siste dag, 20 juni. Det bekymret ikke de to at Stortinget ikke fikk behandlet saken før ferien, så lenge de fikk bruke saken i sitt mediashow på Haugalandet.

Resultatet av dette er at Stortinget nå behandler saken 5 måneder senere og mange er på bakgrunn av dette bekymret for ytterligere kostnadsøkninger og problemer for fremdriften."Øyvind Vaksdal
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland