Stadig nedgang i ledigheten

03.07.2020
Også i juni gikk ledigheten som forventet et godt stykke nedover. 1557 personer er ute av ledighetskøen.
- Haugesund har fortsatt høyest ledighet i Nord-Rogaland når man ser på de helt ledige med 5,1%. Kun Haugesund er over fylkessnittet, mens de andre kommunene i Nord-Rogaland ligger under snittet. Denne måneden er det Tysvær som har størst nedgang av helt ledige med 2,1% poeng, etterfulgt av Haugesund med nedgang på 2% poeng, sier leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen i en pressemelding.

- Vi har 2260 helt ledige mens vi har 2155 delvis ledige i Nord-Rogaland. De fleste kommunene har nå høyere mengde delvis ledige enn helt ledige, utenom Haugesund og Vindafjord. Karmøy og Vindafjord hadde størst reduksjon med delvis ledige i juni med en reduksjon på 1,5% poeng. Det er viktig å presisere at vi vurderer det som betydelig bedre at så mange er delvis ledige fremfor at de hadde vært helt ledige. Dette indikerer at det er en god økning av aktivitet i bedriftene, selv om summen av ledige fortsatt er svært høy.

Varslede nedbemanninger:
NAV Marked Nord-Rogaland har mottatt 3 større varsler (over 10) om nedbemanning i juni, som i sum omfatter 220 personer. De har også mottatt 4 mindre varsler (under 10) som totalt omfatter 14 ansatte.

- I dialog med bedriftene melder de fortsatt fra om en god del usikkerhet knyttet til ordretilgang utover høsten i flere bransjer. Både innen hotell/reiseliv, bygg/anlegg og deler av industrien, for eksempel – men også andre bransjer.

Utlyste stillinger:
Rogaland som helhet har en nedgang i utlyste stillinger (3027) på 37% sammenlignet samme tid i fjor. I Nord-Rogaland er det en mindre nedgang med 24% på utlyste stillinger (602). Nedgangen er hovedsakelig innen «Barne- og ungdomsarbeid» og «Bygg og anlegg». Utenom disse ligger vi faktisk ganske likt med fjoråret på volum. En bitteliten nedgang på noen bransjer, men nå er det også oppgang innen noen bransjer sammenlignet med i fjor. Oppgangen er for eksempel innen «Reiseliv- og transport», «Undervisning», «Helse og Omsorg», «Ingeniør- og IKT fag». Det er flest utlyste stillinger innen «Helse og Omsorg» (145) og «Ingeniør- og IKT» (63) og «Bygg- og anlegg» (59).

Alt i alt - en tydelig positiv dreining i arbeidsmarkedet også denne mnd.

- Hvordan smittesituasjonen utvikler seg nå gjennom sommerferien vil kunne ha stor betydning for om bedriftene kan fortsette videre inn mot mer normal bemannings- og ordresituasjon. Oppstår det nye smittetilfeller vil det kunne få store konsekvenser for enkeltbedrifter – med de store ringvirkningene dette kan ha også for andre bedrifter. Så vi får krysse fingrene for at folk forstår at de må være oppmerksomme på smittevernregler selv om det for mange er ferietid, avslutter Nilsen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund