Startskudd for nytt næringsområde

27.10.2020
Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol og havnedirektør Tore Gautesen undertegner avtalen om utbygging av Husøy.
- Vil gi grunnlag for mange, nye arbeidsplasser på Husøy
Onsdag foretok ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen, den offisielle åpningen av arbeidene med
å opparbeide et helt nytt næringsområde på Husøy.

Det nye næringsområdet i tilknytning til Haugesund Cargo Terminals, Husøy, vil være på hele
150 mål direkte tilknyttet havnen. Næringsområdet får lagt inn stor strømforsyning i
samarbeid med Haugaland Kraft og naturgass i samarbeid med  Gasnor, heter det i en pressemelding fra Karmsund Havn.

Arealet er regulert til industri og gir rom for prosessindustri så vel som lagringareal både
utendørs og innendørs. Næringsområdet vil med dette gi grunnlag for mange nye
arbeidsplasser i regionen.
Massene som tas ut fra næringsområdet vil fylles i sjø på terminalen, og benyttes til utvidelse
av containerterminalen på HCT. Vassbak og Stol har vunnet hovedkontrakten, og vil stå for
arbeidene.
Det nye næringsområdet er tildelt klimasatsmidler fra miljødirektoratet. Disse midlene er
øremerket arbeidet med å gi næringsområdet en smart og klimavennlig profil.Slik vil det nye næringsområdet på Husøy se ut når det er ferdig utbygd
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund