Startskudd for storutbygging

31.08.2010
Entreprenører og håndverkere, spiss ørene: I disse dager sendes et av regionens største byggeposjekter ut på anbud. Haugesund Revmatismesjukehus skal ombygges og utvides for rundt 300 millioner kroner, og gjøres til Vestlandets kraftsentrum for behandling og rehabilitering av pasienter.

Av: EGIL SEVEREIDE
Byggeprosjektet omfatter en helt ny toppetasje, to nye fløyer ut mot Karmsundgata og ombygging og oppussing av det eksisterende sjukehuset. Ombyggingprosjektet omfatter 11.000 kvadratmeter, mens det skal bygges nytt for 7000 kvadratmeter.
- Et stort løft for oss, og vi tro timingen er god når det gjelder å få fornuftige priser på alle anbudspakkene, sier styreleder Geir Egil Østebøvik og direktør i Haugesund Revmatismesjukehus, Jan Birger Medhaug. Anbudet er så stort at det må lyses ut utenfor landegrensene, og de to er spent på om det kommer priser fra flere europeiske land.
- Jeg tror dette vil være interessant for mange håndverkere og entreprenører i vårt distrikt. Ettersom vi skal drifte våre normale aktiviteter samtidig som vi bygger nytt, vil prosjektperioden strekke seg over nærmere 4 år. Å kunne tilby arbeid til sine ansatte over en så lang periode må da være attraktivt, mener Østebøvik.

I dag er Revmatismesjukehusets faglige basis revmatisme og hud. Gjennom vedtaket i styret i Helse Vest før sommeren om å bidra med årlige kapitaltilskudd i minimum ti år, totalt nærmere 60 millioner kroner, fikk sjukehuset den økonomiske tryggheten som var nødvendig for å virkeliggjøre drømmen om et stort rehabiliteringssenter. I dag er det Østlandet som har det vesentligste av rehabiliteringstilbudet her i landet; byggeprosjektet ved Revmatismesjukehuset vil gjøre Haugesund til kompetansesenteret på Vestlandet, mener Medhaug, og viser til de synergiene som kan utvikles gjennom samarbeidet med
Haugesund Sjukehus og Høgskolen Stord Haugesund.

Utbyggingen vil kreve økt bemanning, men hvor mange nye arbeidstakere det blir behov for, er det vanskelig å si noe bestemt om nå. I dag sysselsetter Haugesund Revmatismesjukehus rundt 150 personer og aktiviteten er stor. Årlig skrives mellom 1600 og 1700 pasienter inn og ut av sjukehuset og antall konsultasjoner nærmer seg 14.000.

Organisering
Beslutningen om å bygge ut rehabiliteringssenter gjør det nødvendig å endre på organiseringen av virksomheten. Det skal etableres et holdingselskapet (HSR Holding AS), som i sin helhet eies av Haugesund Sanitetsforening.
Rehabiliteringssenteret blir skilt ut i et eget selskap, Rehab Senter, HSR A/S blir et rent driftsselskap for den tradisjonelle driften, men eiendommene blir liggende i selskapet HSR Eiendom.

Det er Opus Arkitekter som har tegnet det ”nye” revmatismesjukehuset, mens Nordbø & Seglem er byggkonsulenter.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland