Statoil-kontrakter til 49 milliarder

30.06.2010
Statoil inngår rammeavtaler på vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid til en verdi av 49 milliarder kroner, inkludert opsjoner. Aibel, Apply og Aker Solutions er blant vinnerne.

Avtalene varer i fire år med en opsjon på forlengelse i to pluss to år, og sysselsetter mer enn 5 000 personer i perioden.

Fem selskaper har akseptert hensiktsmeldinger sendt ut av Statoil på vegne av aktuelle lisenspartnere. Disse selskapene vil utføre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på alle Statoils installasjoner på norsk sokkel de neste årene.

Avtalene gjelder også landanleggene på Sture og Melkøya, samt Kårstø og Kollsnes der Statoil som teknisk operatør inngår avtaler på vegne av operatøren Gassco.

Disse fem selskapene er:

Aibel AS
Aker Solutions AS
Reinertsen AS
Fabricom AS
Apply Sørco AS

Les mer her:
http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2010/Pages/30JunFrameAgreements.aspx

Aibel jubler.- Dette gikk vår vei, sier infodir. Bjørg Sandal. Aibel sikret seg alene kontrakter for mellom 8 og 9 milliarder kroner som vil gi ringvirkninger både i Haugesund og resten av landet.

Les mer her:
http://www.h-avis.no/nyheter/aibel-ble-statoil-vinner-1.5423524

Jubel er det også i Apply Sørco i Stavanger, en del av Apply-gruppen ledet av bømlingen Per Bjørn Habbestad.

http://www.aftenbladet.no/energi/1227052/Jubel_i_Aibel_og_Apply_Soerco.html

Les også hva kontraktene får å si for Aker Solutions:
http://www.aftenbladet.no/energi/olje/1227017/Gigantavtale_til_Aker_Solutions_.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland