Statsbudsjettet: - Det går for sent

07.10.2008
- Det er behov og handlingsrom for langt sterkere utbygging av vei og bane. Regjeringen fastholder et perspektiv på 50 år før Norge har et effektivt samferdselsnett, sier Øyvind Vaksdal (Frp) i en kommentar til statsbudsjettet.

- Dessverre viser ikke regjeringen vilje til å bruke nye verktøy for å fremskynde utbygging uavhengig av de årlige statsbudsjettene Til tross for at man oppfyller NTP-rammen hva angår pengebruken, gjør pris- og kostnadsvekst samt økt etterslep og nye dokumenterte behov at det fortsatt vil ta 50 år å realisere et effektivt, sikkert og miljøvennlig vei- og banenett som burde realiseres de 20 neste år, mener Vaksdal.
- Mens folk flest sliter stadig mer med økende renter, avgifter og kostnader forsterker regjeringen Stoltenberg sin tøylesløse bruk av bompenger. Dette betyr nye tusener av kroner ut av folks lommebok

Fremskrittspartiet aksepterer ikke 50-årsperspektivet som regjeringen viderefører for veinettet, og fastholder sitt krav om:

• Minst 7,5 mrd. Kroner mer til veinettet enn NTP forslaget
• Infrastrukturfond på 300 mrd. Kroner (til vei, bane/kollektiv og IKT)
• Omdanne Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket til selskaper som gis statlige lån til lav rente
• Forskutteringsløsninger som sikrer rask, sammenhengende og effektiv utbygging.

Selv om budsjettforslaget fra regjeringen inneholder noen godbiter for Rogaland som penger til rassikring og en etappe midtdeler på E 39, må vi huske på at svært viktige prosjekter som Solasplitten og T- forbindelsen som nå skal startes opp, i stor grad finansieres ved bruk av bompenger, sier Vaksdal.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland