Statsbudsjettet: NHO krever lavere rente

07.10.2008
NHO har lansert fem krav til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008. Her er de:
NHO har lansert fem krav til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008. Her er de:

- Budsjettet må være så stramt at Norges Bank kan foreta helt nødvendige rentereduksjoner. Målet er at sentralbanken kan sette ned renten raskere enn vi så for oss før finanskrisen.

- Finanskrisen øker behovet for økt egenkapital i bedriftene. Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes. Denne skatteformen er diskriminerende og rammer i stor grad små og mellomstore bedrifter og ødelegger for nye og sårt tiltrengte arbeidsplasser.

-Avskrivingssatsene på investeringer i ny teknologi og maskiner må økes for å stimulere til nyskaping i bedriftene. Satsen bør opp fra 20 til 25 prosent. Vi må kunne introdusere ny teknologi for å øke konkurranseevnen vår.

- Regjeringen må satse sterkere på vei og jernbane.

- Bevilgningene til forskning må løftes både for næringsliv, forskningsinstitusjoner og universiteter.

Negativt.
Hvorder er så NHOs kommentarer etter at budsjettets hovedpunkter er avklart:

- Regjeringens skatteskjerpelser rammer selve ryggraden i norsk næringsliv – de mange familieeide bedriftene over hele landet. Dette er helt feil politikk i den økonomisk turbulente tiden vi er inne i, sier NHO-sjef Finn Bergesen.

Nok en gang øker regjeringen skattene for norske bedrifter, særlig gjennom økt formueskatt. I tillegg økes arveavgiften for mellomstore og større bedrifter. NHOs administrerende direktør Finn Bergesen er sterkt kritisk til forslagene:

- Regjeringen bruker feil medisin. Nå er tiden tvert i mot inne til å stimulere bedriftene gjennom skatte- og avgiftslettelser slik at bedriftenes egenkapital styrkes og arbeidsplassene trygges. Vi trenger nå et verdiskapingsbudsjett. Regjeringen har valgt et maksimalt uheldig tidspunkt for å forverre rammevilkårene for norsk næringsliv.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland