Sterk vekst i industrien

03.11.2008
Foreløpige tall viser at foretak i industri og bergverk omsatte for 780 milliarder kroner i 2007. Det er en økning på 13,1 prosent i forhold til 2006.

Antall sysselsatte gikk opp fra i overkant av 266 000 i 2006 til 280 000 i 2007, en økning på 5,3 prosent. De totale lønnskostnadene steg med 13,5 prosent, og lønnsveksten per sysselsatt var 7,8 prosent, viser tall fra SSB.

Det har også vært en oppgang i investeringene innenfor industri og bergverk. Totale anskaffelser var på 28 milliarder kroner, hvilket er nesten 30 prosent mer enn i 2006.

Her kan du lese mer:
http://www.ssb.no/emner/10/07/sti/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland