John Malvin Økland, Avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet og Tiril Fjeld, Avdelingsleder i Atea gratulerer hverandre med kontrakten

Atea AS har inngått avtale med Sjøfartsdirektoratet på IT-utstyr med tilbehør. Avtalen går over 2 år med opsjon på ytterligere 1+1 år. Estimert totalverdi for hele avtalen er NOK 6 millioner.

Skrevet .
Del saken og skap bevegelse

Sjøfartsdirektoratet har valgt Atea som leverandør av IT-utstyr med tilbehør. Sjøfartsdirektoratet har benyttet Atea som leverandør i en årrekke allerede og bekrefter med dette det gode samarbeidet.

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet, med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner.

Sjøfartsdirektoratet har hovedkontor i Haugesund samt 17 tilsynskontor fordelt på 8 regioner.

“Atea ble valgt som leverandør basert på pris, kvalitet, service og god e-handelsportal. Atea kan tilby et stort spenn av produkter og har konkurransedyktige priser og god service og profesjonalitet. Atea ble vurdert som den beste leverandøren for Sjøfartsdirektoratet,” sier Sverre Rossebø, Underdirektør for IT i Sjøfartsdirektoratet.

«Sjøfartsdirektoratet er en meget viktig og ikke minst spennende kunde for Atea. Gjennom samarbeid over lang tid har Sjøfartsdirektoratet vært en profesjonell og ryddig samarbeidspartner.

Vi ser frem til det videre samarbeidet med Sjøfartsdirektoratet og skal bidra med vår kompetanse til det beste for samarbeidet,» sier Dag Fodstad, adm. dir. i Atea AS.