Store kontrakter til Ølen

09.11.2010
Ølen Betong har sikret seg kontrakter på flere store jobber innen tunnelsikring i Kristiansand og Trondheim. Dette sikrer full produksjon ved elementfabrikken i Sveio.

Ølen Betong har til nå levert over 1 million kvm betongelement til innvendig brann-, vass- og frostbeskyttelse av 80 veg- og jernbanetunnelar i Noreg. Elementa leiar vasslekkasjar bort frå tunneltaket og ned i dreneringssystemet langs tunnelen.

Bedrifta sin elementfabrikk i Sveio har spesialisert seg på denne type element og baserer det meste av si verksemd på leveransar til tunnelbygging i Noreg. Dette har utviklet fabrikken til å bli ein av dei største spesialfabrikkar i Europa innan tunnelsikring. Elementløyningane blir levert alternativt som heildekkande kvelv eller som veggelement i kombinasjon med sprøytebetong


http://www.grannar.no/index.cfm?event=doLink&famID=141484&frontFamID=67945
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland