Storfamilien vokser

01.09.2009
Tre nye organisasjoner melder seg inn i Haugesundregionens Næringsforening. Nå er vi snart der vi skal være, sier HNs administrerende direktør Egil Severeide.

Markedsforeningen på Haugalandet med 60 medlemsbedrifter og Petroleumsforeningen i Nord-Rogaland og Sunnhordland med nær 200 medlemsbedrifter er siste tilvekst til storfamilien på Haugalandet. I tillegg har Småbedriftsforbundet valgt å bli med i paraplyorganisasjonen HN. Dette forbundet har rundt 200 småbedrifter på Haugalandet som medlemmer.

- Med disse tre på plass kan vi skilte med mellom 800 og 900 medlemmer i regionen- fra Odda og Sauda i øst til Utsira i vest. Da kan vi med styrke si at vi representerer regionens næringsliv og at vi har et felles talerør mot offentligheten og lokale og regionale myndigheter. Den sterke medlemstilslutningen gir oss økt gjennomslagskraft og større muligheter til å målbære næringslivets behov og synspunkter i regionen, sier Severeide.

Sterke naboer

HN-direktøren mener det er viktig å bygge oppå en sterk næringsforening for å matche Stavanger og Bergen.
- Våre naboer i sør og nord har en helt annen størrelse og økonomisk slagkraft enn oss. Skal vi kunne hevde oss og ivareta våre interesser nærings- og samferdselspolitisk må vi bygge opp en sterkere organisatorisk og finansiell plattform. Området mellom Stavanger og Bergen er det sterkeste vekstområdet langs hele Vestlands-kysten, og det er en krevende jobb å gjøre Haugesund-regionen synlig i dette bildet. Til det trenger vi en sterk næringsforenig, sier Severeide.


------------------------------------------------------------------------
HNs medlemsorganisasjoner


Maritimt Forum
Karmøy Næringsråd
Norges Lastebileierforbund, avd. Rogaland/Agder
LO- Haugesund og Omegn
Sauda Vekst
Tysvær Næringsråd
SMB Odda Norges Bondelag, avd. Nord Rogaland
NELFO
NITO
Bokn Næringsråd
Suldal Næringsutvikling
Sør Norges Trålerlag
Markedsamarbeidet Haugesund-regionen
Haugaland Byggforum
Sveio Næringstjeneste
Vindafjord Næringsforum
Haugaland Håndverkerforening
Haugesund Handelsstandsforening
Destinasjon Haugesund & Haugalandet
Småbedriftsforbundet
Markedsforeningen på Haugalandet
Petroleumsforeningen i Nord-Rogaland

I tillegg har HN vel 200 direkte bedriftsmedlemmer----------------------------------------------------------------------------
Markedsforeningen på Haugalandet

Markedsforeningen på Haugalandet består av lokale initiativtagere som er opptatt av salg,
markedsføring, informasjon og/eller reklame. Foreningen blir drevet på frivillig basis og
alle midler i foreningen blir brukt til å formidle god markedsføring.

Markedsforeningen på Haugalandet tilbyr faglige diskusjonsmøter, foredrag og seminarer.
Foreningen har hvert år et Gullsild-arrangement (prisutdeling til bedrifter som driver god markedsføring gjennom avis, tv, radio og internett, skilt & dekor + elevarbeid)
Årets Markedsfører blir også hvert år kåret på Haugalandskonferansen.
Markedsforeningen skal være en attraktiv arena for
utveksling av kunnskap og erfaring innen markedsføring på Haugalandet.
------------------------------------------------------------------------------------
Petroleumsforeningen i Nord-Rogaland og Sunnhordland

NPF avdeling Nord Rogaland og Sunnhordland tilbyr medlemsmøter, konferanser og seminarer i Haugesund, samt ekskursjoner til interessante bedrifter i distriktet.
De siste årene har næringspolitisk samarbeid, kompetanseutvikling i regionen, konferansevirksomhet og samarbeid med øvrige NPF–avdelinger vært viktige fokusområder for styrets arbeid.
NPF ser det som viktig å bidra til et næringspolitisk samarbeid i regionen. Foreningen er
medarrangør for årlig seminar om undervannsoperasjoner og sikkerhet under Sildajazzen, Norsk Undervannssymposium og Gassarena.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Småbedriftsforbundet

Småbedriftsforbundet ble etablert i 2001 og har som formål å redusere kostnadene for små og mellomstore bedrifter. Forbundet har 2200 medlemsbedrifter med over 50.000 ansatte over hele landet. Av de syv lokalkontorene som er opprettet er ett i Øvregaten 226, 5525 Haugesund. Johannes Kringlebotten leder kontoret i denne regionen.
I Haugesundregionen er rundt 200 bedrifter medlemmer i Småbedriftsforbundet.
Småbedrifdtsforbundet tilbyr kurs og konferanser og annen hjelp til sine medlemsbedrifter
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland