Storkommune i Ryfylke?

28.10.2010
Seks av åtte Ryfylke-kommuner kan om halvannet år bli slått sammen til én stor-kommune som vil dekke halvparten av arealet til hele Rogaland.

På oppdrag fra Ryfylke IKS ser Telemarkforskning på tre forskjellige alternativer for den kommende kommunestrukturen i Ryfylke.

Det mest radikale alternativet er å danne sør-Norges største kommune i areal.

Dette innebærer kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland, Forsand, Strand og Finnøy med til sammen rundt 27.000 innbyggere.

– Flere av kommunene har hatt en nedgang i folketallet de siste ti årene. Vi ønsker nå å styrke Ryfylke-kommunene på best mulig måte, sier leder i Ryfylke IKS, Nils Moldøen til NRK Rogaland.

Les mer her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/ryfylke/1.7337487

Sandnes en bydel i Stavanger?


Les om kommunesammenslåingsdebatten i sørfylket:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.7356238
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland