Disse samarbeider om samferdselsmøtet i Tysvær 29. mars; Tysværordfører Sigmund Lier, Vidar Vorraa i Haugaland Vekst, Øyvind Halleraker i Hordfast as og Egil Severeide i Næringsforeningen

-Et viktig status- og strategimøte, sier Egil Severeide om stormøtet om samferdsel i slutten av mars.

Skrevet .
Del saken og skap bevegelse

Vet du hvordan det går med de store samferdselsprosjektene på Vestlandet. Om framdriften på Rogfast, Hordfast og E 134? Og om hvor mye de vil bety for folk og bedrifter i området mellom Bergen og Stavanger?

Fredag 29.mars kan du få mange svar om du kommer på stormøte som næringsforeningene på Vestlandet, Hordfast AS, Haugaland Vekst og Tysvær kommune inviterer til i Tysværtunet. Her vil du få oppdatert informasjon om de store prosjektene som bygges eller som er under planlegging langs vestlandskysten.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kommer, det samme gjør leder av Stortingets transportkomitè, Helge Orten, professor Victor Norman deler sin kunnskap om bygging av bo- og arbeidsmarkeder gjennom foredraget «Tørrskodd på jobb», og Øyvind Halleraker i pådriverselskapet  Hordfast AS presenterer en rykende fersk Menon-rapport om produktivitetsgevinster av Hordfast/Rogfast.

Næringsforeningens Egil Severeide diskuterer med sine vestlandskolleger de mulighetene de store samferdelsprosjektene vil gi for næringslivet og avslutningsvis vil fylkesordførere og stortingspolitikere fra Rogaland og Hordaland samtale om hvordan vi kan få en raskere framdrift i de ulike prosjektene.

-Dette er en storsamling som skal vise det nye Vestlandet. En skikkelig manifestasjon av den kraften som finnes i denne storregionen og som nå mobiliseres for fullt, sier vertskapet, Tysvær-ordfører Sigmund Lier.

Relaterte saker

Næringspolitikk i farta…

Del saken og skap bevegelse

Næringsforeningen tar med seg ordfører og hovedutfordrer til vervet i våre tre største kommuner på biltur. Programserien kommer snart på TV-Haugaland.