Størst i Storbritannia!

13.03.2019
- Gir oss engod mulighet for å øke satsingen på eksport av avfall i året som kommer, sier Ralf Schöpwinkel i Geminor.
Geminor har nådd målet om å bli størst i UK på avfallshåndtering
En fersk rapport basert på data fra UK Environment Agency kårer selskapet fra Avaldsnes til den største eksportøren av avfall til energigjenvinning fra England i 2018. Eksport av avfall til Norge alene har økt med 20 prosent det siste året.

Rapporten viser at det totalt ble eksportert 3,1 millioner tonn avfall – såkalt refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) - fra England til andre europeiske land i 2018. Det gjør England til den største eksportøren av restavfall i Europa. Gjenvinningsselskapet Geminor, som har sitt hovedkontor på Karmøy utenfor Haugesund, topper listen over internasjonale eksportører under fjoråret: Totalt 420 500 tonn - eller 13,6 prosent av den totale eksporten fra England – gjør at det norske selskapet klatrer opp som den suverent største aktøren på de Britiske øyer. Resultatet kommer etter at Geminor har økt avfallseksporten med 28 prosent fra 2017, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Vekst i Skandinavia
Geminor, som har hatt avdeling i England siden 2014, beveger seg fra fjerde til første plass på eksportlisten i løpet av 2018. Størstedelen av selskapets eksport fra England går til Norden – med Sverige, Norge og Danmark som de største mottakerlandene. Restavfallet blir behandlet, pakket og transportert til energigjenvinningsanlegg, der det brennes som bærekraftig drivstoff for produksjon av fjernvarme og elektrisitet.

– Norge mottok i alt 194 000 tonn avfall til energigjenvinning fra England i 2018, en oppgang på over 20 prosent fra 2017. Etterspørselen etter engelsk kvalitets-RDF øker i Norge fordi det er basert på husholdningsavfall og sorteres svært godt. Kvaliteten er veldig viktig for gjenvinnings- og forbrenningsanleggene her i landet, fordi riktig drivstoff betyr færre driftsutfordringer, forteller Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

Øker satsingen

For å håndtere den stadig økende avfallseksporten har Geminor investert i mottaker- og behandlingsanlegg i flere land, og opererer i dag både i UK, Skandinavia, Finnland og Tyskland. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall årlig, har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg og har en årlig omsetning på rundt 115 millioner euro.

– I dag er vi den klart største aktøren for import fra England til det skandinaviske markedet, og ser på veksten som en god mulighet for å øke satsingen på eksport av avfall i året som kommer, avslutter Ralf Schöpwinkel i Geminor.


Om Geminor: Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det nord-europeiske markedet. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Tyskland, og sysselsetter totalt 48 fagpersoner. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.115 millioner euro.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund