Studenter søker bedrifter

03.09.2010
Trenger bedriften din hjelp til å utrede en konkret problemstilling eller belyse et konkret tema? Da har HSH en hel gjeng med studenter som er klare til å ta utfordringen. 6. oktober kan du få vite mer om opplegget.

Avgangsstudentene ved ingeniør-, maritime - og økonomiske/administrative studier ved Høgskolen Stord/Haugesunder er på jakt etter kontakt med næringslivet i forbindelse med sine bacheloroppgaver (prosjektoppgave) siste studieår.

Studentene dekker et bredt spekter av fagfelt.

Oppgaven skal ta for seg praktiske problemstillinger og utfordringer i en bedrift eller i en offentlig etat. Høgskolen Stord/Haugesund har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med bedrifter regionalt og nasjonalt.

Alle studentene får veiledning av kyndig fagfolk. Dette kan i tillegg være en unik anledning til å treffe potensielle fremtidige arbeidstakere.

Erfaringsmessig legger studentene mye arbeid i bacheloroppgavene og oppnår jevnt over bedre karakterer enn i andre fag, sier studieleder Gro Nesheim ved HSH.

Studentene får kyndig veiledning av fagfolk fra Høgskolen Stord/Haugesund.

Les mer om opplegget og hvordan du skal gå fram her:

http://www.hsh.no/om_hsh/arr.htm
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland