Helifuel, som tidligere i høst ble kjøpt av Swire Oilfield Services er en av bedriftene som gir arbeidsplasser og skatteinntekter til vekstkommunen Sveio. Oddvar Østensvik, grûnder og tidligere majoritetseiertil høyre.

Sveio får stadig flere innbyggere, mens Vindafjord har fått en liten knekk

Skrevet .
Del saken og skap bevegelse

Folketallsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå fra siste kvartal viser at de to største kommunene, Karmøy og Haugesund holder stand. Begge øker i forhold til samme periode i fjor, mens Vindafjord taper relativt mest.

På Haugalandet er det bare to av åtte kommuner som har nedgang i folketallet; Sauda og allerede nevnte Vindafjord

I Sunnhordland har det vært nedgang i folketallet i fem av de syv kommunene i regionen. Stord holder koken, med en vekst på 60 innbyggere. Men den kommunen som løker relativt mest er Sveio, som vokser med 45 innbyggere til 5.766

Bømlo fikk en helt marginal nedgang på tre innbyggere, mens den nest største kommunen i regionen, Kvinnherad mistet 65 innbyggere.

Her er statistikken:

Befolkning
2016 2017 2018 2019 2020
Suldal 3 903 3 853 3 849 3 794 3 804     + 10
Sauda 4 710 4 760 4 663 4 597 4 595      –  2
Bokn 865 855 844 840 852         + 12
Tysvær 10 925 11 041 11 023 11 028 11 065    + 37
Karmøy 42 187 42 229 42 243 42 161 42 186    + 25
Utsira 200 201 208 196 198          +  2
 Vindafjord 8 788 8 828 8 793 8 743 8 714       – 51
Haugesund 36951 37166 37167 37250 37357      +93
Etne 4196 4135 4083 4077 4062       – 15
Sveio 5593 5656 5721 5721 5766       + 45
Bømlo 11778 11806 11902 11960 11957       –  3
Stord 18775 18821 18780 18699 18759      + 60
Fitjar 3140 3189 3184 3209 3189        – 20
Kvinnherad 13271 13241 13180 13137 13071      – 66